APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Pokusi na povrtlarskim kulturama u Varaždinskoj županiji
Pokusi na povrtlarskim kulturama u Varaždinskoj županiji
Počele berbe povrća na pokusnim poljima u suradnji sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu

Prošlog proljeća, u suradnji sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu postavili smo nekoliko pokusnih polja u Varaždinskoj županiji. CIlj ovih pokusa, kao i i u Slavoniji, je istraživanje najpovoljnijeg sustava gnojidbe kod 3 u nas najpopularnije povrćarske kulture - paprike, krumpira i kupusa.

Sukladno programu istraživanja te sukladno ciljevima istraživanja poduzete su sve uzgojne mjere poput gnojidbe, sadnje, kultivacije i zaštite i njege usjeva. Kontinuirano se provode uzorkovanja tla i biljnog materijala, a sukcesivno se provode kemijske analize u laboratoriju Zavoda za ishranu bilja Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Specifičnost ovog pokusa je da uključuje i puno ručnog rada jer se zahvati ne mogu vršiti potpuno mehanizirano. Tijekom kolovoza obavljene su dvije berbe plodova paprike, a aktivnosti se nastavljaju daljnjim dozrijevanjem povrća. Nakon berbe istraživanje se seli u laboratorij i na računala znanstvenika, a dok još traju radovi na poljima posjetite galeriju fotografija.

/upload/tbl_novosti/01.06.2011_apcp_afz_pokus_135443.jpg /upload/tbl_novosti/12.07.2011._kupus_135456.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_field_trials_13555.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_paprika_135536.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_picking_of_paprika__135550.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_pokus_kupus_13560.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_pokus_paprika_135612.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_trial_cabbage_2__135630.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_trial_paprika_135641.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_trials_cabbage_135655.jpg /upload/tbl_novosti/plod_19.07.11_005_13575.jpg
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA