APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
SVJETSKI DAN VODA
SVJETSKI DAN VODA
„Čista voda za zdravi svijet“ moto je ovogodišnjeg Svjetskog dana voda, 22. ožujka.

Organizacija Ujedinjenih naroda ovaj datum je odredila 1992. godine, s ciljem da se svake godine ukazuje na životnu važnost i zaštitu voda, te njeno održivo korištenje. Ove godine koordinaciju obilježavanja vodila je Kenija, jedna od zemalja najteže pogoĎenih sušom. Uz dovoljnu količinu raspoložive vode, kvaliteta vode je ključ održanja zdravlja ljudi i ekoloških sustava. U mnogim područjima diljem svijeta nedostatni ili nepostojeći propisi o zaštiti vode uzrok su dramatičnog zagaĎenja rijeka i jezera, pa i podzemnih voda. Svake godine uslijed bolesti uzrokovanih onečišćenom vodom umre više od milijun i pol djece.
Izjava Ujedinjenih naroda o kvaliteti vode u povodu Svjetskog dana voda 22. ožujka
Čista i sigurna slatka voda od životne je važnosti za opstanak svih živih bića i funkcioniranje ekosustava, zajednica i gospodarstva. No, kvaliteta voda diljem svijeta sve je više ugrožena porastom stanovništva, povećanjem industrijskih i poljoprivrednih aktivnosti, te klimatskim promjenama koje prijete globalnom hidrološkom ciklusu. Nužno je potrebno da globalna zajednica zajednički prihvati izazov očuvanja kvalitete vode naših rijeka, jezera, stajaćica i tekućica. U tu svrhu moramo spriječiti daljnje onečišćenje voda, tretirati već onečišćene vodotokove i ponovno uspostaviti njihovu kvalitetu i zdravlje.
Problem
Kvaliteta vode postala je globalni problem. Svakog dana milijuni tona neprikladno obraĎene kanalizacijske, industrijske i poljoprivredne otpadne vode ulijevaju se u vode svijeta. Svake godine jezera, rijeke i delte porastom onečišćenja sudjeluju u porastu cjelokupnog svjetskog stanovništva, koje danas čini gotovo 7 milijardi ljudi. Svake godine sve više ljudi umire zbog posljedica konzumacije nezdrave vode, što uključuje i ratne aktivnosti – a to najviše pogaĎa djecu mlaĎu od pet godina. Ekonomski gubici uslijed nestašice vode i sanitacije samo u Africi procjenjuju se na 28.4 milijardi dolara, ili oko 5% GDP-a. Kontaminacija vode slabi ili uništava prirodne ekosustave koji podupiru zdravlje ljudi, proizvodnju hrane i bioraznolikost. Onečišćena slatka voda najvećim dijelom završava u oceanima, nanoseći ogromne štete obalnim područjima i ribarstvu.
Dobre vijesti: postoje učinkovita rješenja
Učinkovita rješenja za izazove vezane uz kvalitetu vode već su ugraĎena na mnogo mjesta; vrijeme je za globalni fokus. Tri su temeljna rješenja za probleme kvalitete vode:
(1) prevencija onečišćenja
(2) pročišćavanje otpadnih voda i
(3) ponovna uspostava ekosustava.
Prevencija onečišćenja vodnih resursa smanjenjem ili uklanjanjem izvora kontaminanata gotovo uvijek predstavlja najjeftiniju, najjednostavniju i najučinkovitiju metodu zaštite kvalitete vode. Prevencija uključujue smanjenje i uklanjanje štetnih tvari i zagaĎivača; modificiranje opreme i tehnologije u svrhu smanjenja količine i otjecanja otpada, te smanjenje potrebne količine energije i vode za proizvodnju. Prevencija zagaĎenja omogućuje zajednicama da troše manje novca na upravljanje, rukovanje, skladištenje i tretiranje otpada. Budući da svijet prihvaća nedovršeni izazov poboljšanja kvalitete vode, težeći ostvarenju Milenijskih ciljeva za vodu i sanitaciju, uz suočavanje s klimatskim promjenama, prevencija zagaĎenja zahtijeva prioritete na svim razinama.
Mnogi izvori vode već sada su loše kvalitete – a postoje i mnoge učinkovite tehnologije i pristupi za poboljšanje kvalitete vode i tretiranja otpadnih voda. Potrebno ih je razvijati, što podrazumijeva povećano investiranje u postojeće sustave kvalitete vode i istraživanja vezana uz učinkovitije i jeftinije tretiranje novih zagaĎivača, te veće
pouzdanosti postojećih metoda. Nadalje, ključ za rješavanje naših problema s kvalitetom vode jest u ponovnoj uspostavi i zaštiti prirodnih ekosustava utvrĎivanjem i osiguranjem minimalnih zahtjeva u smislu količine i kvalitete vode. Zaštita i ponovna uspostava narušenih ekosustava temeljni je element ostvarivanja održive kvalitete vode.
Kako naprijed
Mnogo toga se još može učiniti na identifikaciji i ugradnji rješenja za kvalitetnu vodu:
Unaprijediti znanje o kvaliteti vode: Stalan monitoring i pouzdani podaci temelji su unaprjeĎenja kvalitete vode. Na osnovi utvrĎivanja izazova koji se odnose na kvalitetu vode izgradit će se i stručni kapaciteti zemalja u razvoju, te uspostaviti suvremeni, povoljni, brzi i pouzdani ureĎaji za uzorkovanje, te institucije tehnologije i upravljanja.
Poboljšati komunikaciju i edukaciju: Potrebna je usklaĎena globalna edukacija i kampanja za izgradnju svijesti o kvaliteti vode, s ciljnim regionalnim i nacionalnim kampanjama koje kvaliteti vode daju visoku kulturnu, socijalnu i povijesnu važnost.
Unaprijediti financijske i ekonomske pristupe: Potrebna je odgovarajuća mogućnost financiranja i prikladni programi sufinanciranja. Razumijevanje ekonomske vrijednosti održavanja ekosustava i vodne infrastrukture pomoći će u očuvanju kvalitete vode, omogućiti prikladne investicije i dostatan povrat sredstava, te poduprijeti održivo funkcioniranje i održavanje sustava.
Proširiti primjenu učinkovitih tehnologija: Za uspješnu izgradnju i funkcioniranje sustava za prikupljanje, transport i pročišćavanje otpadnih voda potreban je odgovarajući kapacitet To zahtijeva usmjeravanje pažnje na razvoj kapaciteta zajednica, vlada i poslovnog svijeta na primjenu suvremenih, učinkovitih tehnologija i pristupa.
Primijeniti prikladne pravne, institucionalne i regulacijske mehanizame: Od meĎunarodne razine do razine konkretnog područja nekog vodotoka i zajednice, treba donijeti i primjereno osnažiti propise o zaštiti i poboljšanju kvalitete vode, diseminirati mjere prevencije onečišćenja i smjernice o kvaliteti vode. Na globalnoj razini treba utvrditi standardne metode odreĎivanja kvalitete vodotoka i prioritetna područja za remedijaciju.
Čista voda za danas i sutra
Kao globalna zajednica, moramo posvetiti više pažnje promicanju i očuvanju kvalitete naših voda, što zahtijeva meĎunarodne, nacionalne i lokalne aktivnosti. UtvrĎivanje globalnih prioriteta, izvora financiranja i mjera za poboljšanje kvalitete voda može zajamčiti da naši vodni resursi opet mogu postati izvor života. Već imamo potrebno znanje i vještine za zaštitu kvalitete naših voda. Sada nam je potrebna volja. Ljudski život i napredak počivaju na našim današnjim postupcima upravljanja, a ne zagaĎivanja tog najvrijednijeg vitalnog resursa.
Čista voda život znači.
Izvor: http://www.unwater.org/flashindex.html
Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.,
suradnica za nitrate

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA