APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Suradnja sa općinama Varaždinske županije
Suradnja sa općinama Varaždinske županije
Urbanistički planovi i legalizacija objekata - radni sastanak načelnika i gradonačelnika sa voditeljicom projekta u Varaždinskoj županiji

Dana 28.ožujka u 11.00 sati u Varaždinu na inicijativu voditeljice Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi u Varaždinskoj županiji Gordane Brečak i u suradnji s Županijskim savezom poljoprivrednih udruga održan je radni sastanak načelnika i gradonačelnika Varaždinske županije vezano za legalizaciju objekata u poljoprivredi.
Od ukupno pozvanih 28 gradonačelnika i načelnika, pozivu se odazvalo njih šest i to: načelnik  Općine Donja Voća g. Bruno Jurgec, načelnik Općine Martijanec g. Marijan Horvat, gradonačelnik Grada Lepoglave g. Marijan Škvarić, načelnik Općine Trnovec Bartolovečki g. Stjepan Hren, načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevec te predstavnik Grada Varaždina g. Stanko Vitez. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije g. Stjepan Bistrović.
Kao što je bilo i za očekivati, sastanku su se odazvali gradonačelnici i načelnici koji već i sada rade na tome da se omogući što jednostavniji postupak legalizacije objekata u svojim jedinicama lokalne uprave i samouprave.

Podsjetimo, početkom ovog mjeseca iz Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije krenulo je pismo prema Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te prema Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao i prema regionalnoj upravi u kojem se moli za angažman svih relevantnih činitelja koji bi mogli doprinijeti čim bržem, jeftinijem  i efikasnijem postupku legalizacije izgrađenih objekata koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, ni sredstva Europske unije se ne mogu koristiti ako objekti u poljoprivrednoj proizvodnji nisu legalizirani.

Prisutni su se složili da problema ima puno ali da jedinice lokalne uprave i samouprave ne mogu učiniti puno bez podrške i smjernica sa državne razine. Naime, lokalni prostorni planovi kada idu u dopunu ili izmjenu moraju biti usklađeni sa županijskim i državnim planovima. Tu su mogućnosti lokalne uprave i samouprave ograničene. Doduše i poljoprivrednici snose dio odgovornosti. Mali interes domicilnog stanovništva da sudjeluje u javnim raspravama vezano za prostorne planove doveo je do situacije kakva je danas, a ona, izgleda, ne odgovara nikome. U interesu poljoprivrednih proizvođača Varaždinske županije je da sudjeluju kod donošenja prostornih planova kako bi si osigurali egzistenciju ali i da se informiraju o nadolazećim promjenama vezano za ovu problematiku.   

Gordana Brečak, stručni suradnik za Nitrate, HPK Varaždinske županije

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA