APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Vijesti sa pokusnih polja
Vijesti sa pokusnih polja
Pokusna polja za istraživanje gnojdbe u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku

Tijekom Listopada započelo je postavljanje pokusnog polja za ispitivanje optimalne gnojidbe u suradnji sa Osječkim poljoprivrednim fakultetom. Pokus je postavljen na dva lokaliteta na području istočne Hrvatske, u Osječko-baranjskoj županiji na lokaciji Šljivoševci, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji na lokaciji Ćelije.
Pokus se sastoji od tri pojedinačna pokusa sa različitim planovima gnojidbe za kukuruz, pšenicu i soju koji će biti obrađeni konvencionalnom agrotehnikom. Tijekom trajanja pokusa i nakon završetka i skidanja zasijanih kultura ispitivat će se sastav biljne mase, sastav tla te količina prinosa čime ćemo dobiti korisne i svježe podatke o pravilnoj gnojidbi.

Pokus će se postaviti tako da pšenica i kukuruz imaju jednak gnojidbeni plan i doze NPK u 4 repeticije i to prema slijedećoj shemi: 2 lokaliteta x 2 usjeva x 10 varijanti gnojidbe x 4 repeticije, što čini 160 parcelica. Gnojidbeni plan za soju identičan je s prvih šest tretmana gnojidbe za pšenicu i kukuruz i to prema slijedećoj shemi: 2 lokaliteta x 6 varijanti gnojidbe x 4 repeticije, što čini 48 parcelica. Ukupno govorimo o 208 parcela ukupne površine vipe od 15 000 m2. Polja su postavljena i zasijana, a daljnje aktivnosti i zanimljive vijesti očekujemo u toplijem dijelu gocine. 
 

/upload/tbl_novosti/apcp_-_pokusno_polje_124852.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_pokusno_polje_ii_12497.jpg /upload/tbl_novosti/apcp_postavljanje_pokusnog_polja_125029.jpg
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA