APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Prvi sastanak tima APCP u 2011
Prvi sastanak tima APCP u 2011
Cjelokupni tim i savjetnik za monitoring (M&E) zajedno na početku godine

Dana 21. Siječnja održan je prvi redoviti sastanak tima APCP u 2011 godini. Prisutni su bili Gordana Brečak voditeljica za VŽ, Katrin Gnjidić voditeljica za VSŽ, Davor Antinac voditelj za OBŽ, Bonoventure Nikolić APPRRR, Andreja Flis APPRRR, Slaven Aljinović M&E te Hrvoje Horvat koordinator projekta.

Na sastanku je predstavljeno trenutno stanje aktivnosti u svakoj projektnoj županiji po komponentama projekta. Najviše detalja ticalo se investicijskog fonda projekta koji je ušao u vrlo intenzivan period provedbe. Trenutno pratimo 52 proizvođača u nastojanju da apliciraju za dostupna sredstva fonda. Sa svima njima kolege su u gotovo svakodnevnom kontaktu kako bi im pružili potrebnu pomoć ili informacije.   O svima smo obavijestili i stručne službe u lokalnim institucijama kako bi povećali protočnost dokumenata i spriječili nepotrebne zastoje kod grupe ljudi koja se izuzetno trudi i unatoč možda i najtežoj financijskoj krizi do sada, pokušava uskladiti svoje farme sa novim uvijetima.Osim navedenog raspravljen je i novi ciklus postavljanja polja za demonstraciju dobre prakse u ratarstvu pri čemu se nadamo i većem interesu od onoga kojega smo imali u vrlo uspješnoj 2010 godini.  Kolege zaposleni pri Agenciji za plaćanja, Andreja Flis i Bonoventure Nikolić posebno su predstavili aktivnosti na vođenju Investicijskog fonda te kolegama sa terena predstavili novu i poboljšanu metodologiju za provjeru kriterija za korištenje fonda koji se provjeravaju kod potencijalnih korisnika.                         

Od najveće važnosti  je i trenutni ciklus predavanja koji je u ovoj godini osnažen raznovrsnim promotivnim i edukativnim materijalom. Dogovoren je okvirni slijed predavanja i seminara a razmjenjene su i fotografije sa dosadašnjih.
Uz sve navedene redovne obveze, cijelu 2011 godinu odlučili smo posvetiti nadogradnji projekta kroz dodatne aktivnosti. Tako je dogovorena daljnji rad na suradnji  sa znanstvenim institucijama i školama, povezivanje i informiranje pojedinih općina o dosadašnjim uspješnim  rješenjima, povezivanje EU konzultanata i farmera te osnivanje APCP kluba farmera – sve u cilju povećanja pozitivnog utjecaja projekta i što većeg obuhvata u smislu edukacije i demonstriranja konkretnih rješenja. Sastanku je prisustvovao i savjetnik za monitoring projekta g Aljinović koji je sa kolegama prošao kroz sve planirane aktivnosti i rokove potrebne za njihovo izvršenje.

Na kraju sastanka gđa Andreja Flis priredila je mali domjenak za sve članove tima, povodom njenog odlaska na porodiljni dopust. Ovom prilikom još jednom zahvaljujem Andreji za izuzetan doprinos projektu i za najpozitivniju energiju u kojoj smo svi uživali.
 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA