APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Kako poljoprivreda moe poboljšati bioraznolikost
Kako poljoprivreda moe poboljšati bioraznolikost

Intenzivna poljoprivredna proizvodnja dugo je predstavljala značajan uzrok opadanja bioraznolikosti u Europi. Nova procjena Europske Agencije za  o(EEA) koja proučava napore koje Europa ulaže u postizanje ravnoteže između proizvodnje dovoljnih količina hrane i odžavanja ekosustava iznad i ispod tla. 


Sve do posljednjih reformi, primarni fokus
ZPP-a bio je usmjeren na količinu
proizvedene hrane. To je ubrzalo primjenu mjera intenzivne poljoprivrede na plodnijim podrujima,
te naputanje manje produktivnih.  Opboad rutrejnada su na razliite gnaatiivnnoe u tjneecala na
bioraznolikost, i unato uvo˙enju po-olkojolpirinvireh dmnjoera njihov uinak jo nij. e neutraliziran
Iako intenzivno obra˙ivano poljoprivredno zemljite podrĺava odre˙enu,  oranoz inu bioraznolikosti
openito smanjuje znaajna p ovisodrujkea prirodne vrij, eĺdinvoosttni ovłanih za oţuvanje
bioraznolikosti. Europski tradicionalni sustavi niĺeg intenziteta poljoprivredne proizvodnje uz
ouvanje visoke prirodne vr pijostednuponsto inestaju, a naputeno poljoprivredno zemljiăte esto
se zamjenjuje manje raznolikom umskom veg. etacijom
Kljuţni trendovi i sug estije
 Bioraznolikost podrĺava procese i proizvode ekosustava vitaln, ikah oz at poo lsujo privredu
formiranje tla, kontrola tet, noidkaravanje plodnosti tla ai  kruregeulnajcia jv. o de
 Bioraznolikost tla je pod sve veim . opErotezreijue tlan, jkoemja je prirodan proces, u velikoj
mjeri pogora avantropogena aktivnost: prekomjerna eksploatacija poljoprivrednog zemljiăta
moĺe dovesti do gubitka plo stdnvoagra ntolga stotinama godina. 
 Od 1980. do sredine 90-tih godina populacija ptica tipina  pzoaljoprivredna gospodarstva opala
je za gotovo 50 %, nakon ega dojle o do odre˙enog pove. üPoanpjualacija leptira travnjaka
opala je na 60% nakon 1990. godine, a taj pad se i dalje nastavlja. 
 Mehanizacija, drenaa i uvo˙enje navodnjavanja usjeva ograniili su ±p oljoprivredni krajolik
nestali su mali u, mbaarerci i ĺivice, kako se  boimoguiol kretanje tekih st. roPojneovvnao
uvo˙enje takvih puferskih elemenata u oilnjotperinvzreidvnnee su pstave oblikovat e raznolikiji
krajolik, pruĺajuicije li mozaik stanita, i na taj nain poveavajui.   bioraznolikost
 Intenzivna poljoprivreda prednost je davala genetski uniformnim usjevima i pasminama ĺivotinja
osjetljivih na t beotlenstikei. i irok i raznolik p, lraodzonreolikad regionalna distribucija usjeva,
kao i selekcija usjeva koji bolje odgovaraju prirodnoj plodnosti tla mogli bi doprinijeti razvoju
bioraznolikosti uz odranje visoke razi. n e proizvodnje
 Budua reforma ZPP pruĺa dobre mogunosti utvrivanja postojeih nedostataka i uţinkovitijeg rješavanja pitanja vezanih uz bioraznolikost
 


Izvor: http://www.eea.europa.eu/highlights/ 
Objavljeno: 

Pripremila 
Katrin Gnj idiü
Suradnica za nitrate pri HZPSS Vukovarsko-srijemske županije


 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA