APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Brošura Načela dobre poljoprivredne prakse
Brošura Načela dobre poljoprivredne prakse
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka pripremilo je i otisnulo brošuru Načela dobre poljoprivredne prakse

U nastojanju da bude na usluzi proizvođačima, uz ostalo i kao izvor informacija i znanja primjenjivog u proizvodnji, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka pripremilo je i otisnulo brošuru Načela dobre poljoprivredne prakse. Brošura je tiskana u 88 tisuća primjeraka. U tijeku je najopsežniju isporuka jedne edukativno-informativne publikacije prema korisnicima jer će brošura biti poslana na gotovo 84 tisuće adresa, odnosno svima onima koji primaju bilo koji oblik proizvodne potpore u poljoprivredi odnosno svim relevantnim proizvođačima hrane u Republici Hrvatskoj. 

--------------------------------------------------------------------------------

Radi se brošuri od osamdesetak stranica koja predstavlja svojevrsni sažetak svih važnih postupaka u poljoprivredi kojima se smanjuje ili izbjegava onečišćenje tla, vode i zraka.

Ti postupci, popularno nazvani "dobra poljoprivredna praksa" nisu samo mjere zaštite okoliša od posljedica sve intenzivnije proizvodnje, već i siguran put ka ekonomičnijoj i naprednijoj proizvodnji. Naime, dodatni trud i eventualna dodatna ulaganja koja prate prelazak na "dobru praksu" dugoročno se vraćaju financijski - kroz veću organizaciju, precizniju primjenu sredstava, bolje iskorištenje resursa ali i, ne manje važno, kroz doprinos općem dobru kroz očuvanje prirodne baštine za ovu i buduće generacije.

"Načela" su rezultat rada tima stručnjaka MPRRR, HZPSS-a i drugih relevantnih institucija koji su u njih ugradili iskustva iz proizvodnje i trenutnu regulativu EU na tom području. Pri tome je potrebno spomenuti i činjenicu da je njihovo donošenje dio obveza koje je Hrvatska preuzela u procesu pristupanja EU kao minimum mjera zaštite koje su propisale sve zemlje članice.

Sadržaj brošure pisan je na informativan način praćen brojnim fotografijama, a obuhvaća 4 poglavlja: zaštitu tla, zaštitu vode, zaštitu zraka te dobrobit životinja. Tekstovi su pisani u formi preporuke, međutim treba napomenuti da su neki od njih već sada dio zakonskih akata, a mnogi će to postati kroz uskoro obvezujuće mjere međusobne usklađenosti, odnosno tzv "Cross-compliance" regulativu. S obzirom da iz spomenutog proizlazi i budući sustav potpore koji će se temeljiti na poštivanju i provedbi mjera "dobre poljoprivredne prakse" ova brošura dolazi u pravom trenutku kao dragocjeni i korisni priručnik kojeg će proizvođači u idućim godinama vjerojatno često prelistavati.

Brošuru možete pogledati i pročitati na stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja www.mps.hr i na stranicama Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu www.hzpss.hr.

Tisak brošure financiran je darovnicom Svjetske Banke - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi, a distribucija iz operativnih sredstava zajma Svjetske Banke - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA
Uprava za poljoprivrednu politiku i međunarodnu suradnju
Odsjek za koordinaciju projekata Svjetske Banke
Hrvoje Horvat dr. vet. med.
Voditelj Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi
www.apcp.hr

 


 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA