APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Stočari zainteresirani za legalizaciju
Jedna od komponenti projekta „Kontrole onečišćenja u poljoprivredi“ je promicanje mjera dobre poljoprivredne prakse (DPP). DPP obuhvaća sustav pravilnih postupaka u poljoprivrednoj proizvodnji kojima se postiže veća učinkovitost, bolje iskorištenje resursa, manji troškovi, iz čega proizlazi profitabilan i održiv sustav gospodarenja.

Jedna od komponenti projekta „Kontrole onečišćenja u poljoprivredi“ je promicanje mjera dobre poljoprivredne prakse (DPP). DPP obuhvaća sustav pravilnih postupaka u poljoprivrednoj proizvodnji kojima se postiže veća učinkovitost, bolje iskorištenje resursa, manji troškovi, iz čega proizlazi profitabilan i održiv sustav gospodarenja. Dio tog sustava jest i provedba mjera vezanih uz gospodarenje stajnjakom, redovitu analizu tla i preporuke gnojidbe, zamjenu dijela mineralnih gnojiva stajskim, pravilan plodored, sjetvu postrnih i pokrovnih usjeva. Svi ti postupci detaljno su opisani u brošuri ekspertnog tima HZPSS-a „Načela dobre poljoprivredne prakse“.

Kako bi potaknuo što više stočara na primjenu mjera dobre poljoprivredne prakse i olakšao pristup sredstvima iz Projekta, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Vukovarsko-srijemske županije na čelu s gospodinom Andrijom Matićem organizirao je već niz susreta na OPG-ima zainteresiranim za legalizaciju postojećih objekata namijenjenih stočarskoj proizvodnji.

Tako su i u petak, 23. listopada, na gospodarstvima obitelji Marka Očevčića iz Privlake, Franje Šimunića iz Podgrađa i Petra Šuvakovića iz Lipovca održani susreti vezani uz mogućnost legalizacije izvedenog stanja. Na sva tri gospodarstva bili su nazočni i stručnjaci iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovlašteni inženjeri geodezije, projektanti, predstavnici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, općinskih vlasti, HPA, HZPSS, banke, te predstavnici udruga proizvođača goveda i svinja.

Domaćini su ukratko predstavili svoja gospodarstva, te postojeću konkretnu situaciju oko legalizacije svog objekta. U raspravi koja je slijedila, prisutni stručnjaci su po etapama razradili i pojasnili korake potrebne za ostvarivanje dozvola. Na dva gospodarstva neće biti većih poteškoća oko ishođenja potvrde o izvedenom stanju, pa cijeli postupak ne bi trebao trajati više od nekoliko mjeseci. Ipak, kako bi se mogao uklopiti u postojeći prostoni plan općine, na jednom svinjogojskom objektu bit će potrebno smanjiti sadašnji broj životinja radi postizanja odgovarajućeg, dopuštenog broja uvjetnih grla.

Članovi obitelji Očevčić, Šimunić i Šuvaković bili su vidno zadovoljni susretom i konkretnim dogovorom na licu mjesta, čime su uštedjeli puno dragocjenog vremena i saznali puno korisnih informacija iz prve ruke. Ujedno, na ovaj način oni su također postali izvor i vrijedan izvor informacija za zainteresirane poljoprivrednike iz svog mjesta.

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
stručni suradnik za nitrate na projektu
Kontrole onečišćenja u poljoprivredi

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA