APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Radionica o EU fondovima u Starim Jankovcima
Radionica o EU fondovima u Starim Jankovcima
Program informiranja i educiranja ruralnog stanovništva o fondovima Europske unije

Prisutne su pozdravili zamjenik načelnika općine Mijo Šajtoš i predsjednik općinskog vijeća Ivo Radić, upoznavši ih ukratko s Programom informiranja i educiranja ruralnog stanovništva o fondovima EU.
U okviru tog programa u općini Stari Jankovci započelo je osnivanje lokalne aktivacijske grupe, tzv. LAG-a, a početak njenog rada očekuje se u listopadu. Nakon uvodnih riječi domaćina vrlo zanimljivo predavanje održala je doc.dr. Snježana Tolić s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
 

Tema predavanja bila je LEADER pristup ruralnom razvoju.
LEADER (kratica francuskog pojma: veze među aktivnostima za razvoj ruralne ekonomije), je program dodjele bespovratnih sredstava Europske unije namijenjen razvoju ruralnih područja. Budući da se u okviru Zajedničke agrarne politike sve više sredstava osigurava za programe i projekte koje koriste svi stanovnici ruralnih područja, a ne samo poljoprivrednici, vrlo je bitno informirati ih o tome. Najvažnija značajka programa jest rješavanje konkretnih problema na određenom području suradnjom javnog, privatnog i civilnog sektora. Svrha programa je zaustavljanje trenda migracije stanovništva iz ruralnih u urbane sredine, prepoznavanje novih mogućnosti razvoja seoskih područja kroz samozapošljavanje, te razvoj infrastrukture potrebne za kvalitetan život u ruralnim sredinama.
Primjenjuje se od 1991. godine, a od 2007. nije više zaseban program, nego je integriran i prihvaćen u nacionalnim Programima ruralnog razvoja, odnosno preduvjet je korištenja sredstava iz fondova pretpristupne pomoći – IPA.
To je kontinuirani proces kojim se potiče stvaranje lokalnog društveno-gospodarskog partnerstva (LAG) koje će zajedničkim radom proizvoditi dobra i usluge na dobrobit lokalne zajednice.

Sedam je LEADER načela:
1. Pristup baziran na području – prepoznavanje lokalnih posebnosti
2. Organizacija i ustroj lokalnih partnerstva - Lokalne Akcijske Grupe (LAG)
3. Priprema i provedba lokalne strategije
4. Multisektorski pristup - uključivanje dionika iz različitih sektora za provedbu zajedničkih
projekata
5. Primjena pristupa “odozdo” u odlučivanju i donošenju odluka na lokalnoj razini kroz
uključivanje svih zainteresiranih lokalnih partnera
6. Provedba projekata suradnje na lokalnoj, međuregionalnoj i transkooperativnoj osnovi
7. Umrežavanje u cilju stimuliranja kooperativnosti i razmjene znanja od lokalne do transnacionalne razine


Pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a u zajedničkoj organizaciji udruge mladih  Slak  iz Slakovaca, Agroburze  i općine Stari Jankovci održana je u subotu, 28. kolovoza informativna radionica o fondovima EU za ruralni razvoj.
Iz promjena ZPP-a vidljivo je stalno povećanje udjela potpora za programe ruralnog razvoja
Lokalna akcijska grupa (LAG) povezuje i kombinira raspoloživa sredstva javnog, poslovnog i civilnog sektora; jača dijalog i suradnju među dionicima te omogućuje integraciju brige za okoliš, diverzifikacije gospodarstva i poboljšanja kvalitete življenja. Formira se za područja između 10 i 100 000 stanovnika.
Registrira se kao udruga i koordinira razvojem područja koje obuhvaća. Radi što kvalitetnijeg djelovanja, preporuča se stvaranje partnerskih odnosa sa sveučilišnim ustanovama iz područja kojem gravitiraju.
Dr. Tolić naglasila je u svom predavanju da je bitno svakome pružiti priliku uključivanja i razvoja vlastitih kompetencija, jer svatko u lokalnoj zajednici na svoj način može doprinijeti njenom razvoju, a osobito se to odnosi na mlade, školovane ljude. Nizom praktičnih primjera dr. Tolić je ukazala na raznolike mogućnosti kojima se život na selu može znatno poboljšati.

Nakon predavanja dr. Tolić, ukratko je predstavljen i Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi koji također ima značajnu ulogu u zaštiti okoliša. Projekt financira Svjetska banka, a na terenu ga provodi HZPSS. Uključivanjem u natječaj Fonda projekta mogu se ostvariti značajna financijska sredstva u visini do čak 75% investicije, odnosno do 450.000 kuna za izgradnju ili rekonstrukciju odlagališta za stajski gnoj i opremu za distribuciju istoga. Interes stočara je znatan, no, budući da je uvjet pristupa natječaju postojanje valjanih dozvola za postojeće stočarske objekte, zasad još nisu utrošena sredstva Fonda.

Stoga će najvjerojatnije natječaj biti produljen do lipnja 2011. godine, pa još ima vremena za stočare da u tom razdoblju stignu pribaviti potrebnu dokumentaciju i prijave se na natječaj APCP Projekta.
Potom su sudionici radionice postavljali praktična pitanja o načinu prijavljivanja projekata, osnivanju i aktivnostima LAG-a, problemu nedostatka stručnog kadra – projekt managera koji bi se bavili prijavljivanjem projekata za EU fondove, edukacijom ruralnog stanovništva, te mogućnostima ostvarenja sredstava iz fondova za zbrinjavanje stajskog gnoja, ali i komunalnih otpadnih voda.

U okviru programa informiranja i educiranja ruralnog stanovništva o fondovima EU, kojeg provode mladi Slakovčani u suradnji s Agroburzom i jedinica lokalne samouprave održavat će se još niz stručnih predavanja o diverzifikaciji poljoprivredne proizvodnje, agroiturizmu, brendingu, upotrebi interneta kao sredstva promidžbe i potpore u poslovanju, predavanju o obnovljivim izvorima energije i mnogim drugim zanimljivim temama za poljoprivrednike, ali i sve ostale stanovnike seoskih područja.
 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA