APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Kalkulator stakleničkih plinova u poljoprivredi
Kalkulator stakleničkih plinova u poljoprivredi
Tržište stakleničkih plinova, na kojem se trguje nevidljivim plinovima, većini ljudi izgleda poput crne kutije

Poljoprivrednici mogu zaraditi na tim tržištima, kakav je primjerice Chicago Climate Exchange, instaliranjem tehnologije skladištenja metana u sustavima uzgoja životinja, reduciranom obradom tla, zasnivanjem travnjaka i sadnjom drveća.

Ratari, stočari, studenti, poljoprivredni savjetnici i druge zainteresirane strane moraju razumjeti na koji način promijeniti dosadašnju poljoprivrednu praksu kako bi se najbolje iskoristio ekonomski potencijal poljoprivrednog gospodarstva na tim novim tržištima.

Namjeravajući otvoriti tu crnu kutiju, znanstvenici s W.K. Kellogg Biological Station-a, među kojima i Claire P. McSwiney, Sven Bohm, Peter R. Grace i G. Philip Robertson, razvili su kalkulator za računanje emisije stakleničkih plinova na poljoprivrednim gospodarstvima kako bi pomogli poljoprivrednicima u donošenju ekonomski opravdanih i ekološki prihvatljivih odluka.

Prva stranica kalkulatora namijenjena je unosu podatka korisnika o području SAD na kojem se gospodarstvo nalazi, te o izboru usjeva, očekivanim prinosima, načinu obrade tla i vrsti gnojiva. Polaznu točku predstavljaju USDA statistički podaci.
Na temelju odabranih postupaka poljoprivredne prakse, kalkulator korisnika izvješćuje o količini ugljika akumuliranoj u tlu ili izgubljenoj u atmosferi, didušičnom oksidu (stakleničkom plinu 300 puta većeg relativnog stakleničkog potencijala od ugljičnog dioksida) iz tla uslijed aplikacije gnojiva, ugljičnom dioksidu proizvedenom iz poljoprivrednih strojeva, i ugljičnom dioksidu nastalom u procesu proizvodnje mineralnih gnojiva.

Bez obzira na način obrade tla, kukuruz je uvijek pokazivao najveće gubitke stakleničkih plinova uslijed velikih količina dodanog gnojiva. Pšenici je bilo potrebno manje gnojiva, a soji još manje.

Reducirana obrada tla smanjuje emisiju stakleničkih plinova do 50% uslijed akumulacije ugljika.
U drugoj usporedbi, količina gnojiva smanjena je s 134 na 101 kg bez smanjenja prinosa, što je moguće postići preciznijom primjenom gnojiva i novim preporukama gnojidbe. Jednostavnim smanjenjem primjene gnojiva emisija stakleničkih plinova iz usjeva reducirana je za 12%.
U jednoj studiji Ekoloških znanosti Kalamazoo College-a na Državnom sveučilištu Michigan autori su koristili kalkulator tijekom praktičnih studentskih vježbi. Primjena kalkulatora za farmske sustave omogućila je studentima simulaciju nadzora i upravljanja farmom. Donoseći samostalno odluke o upravljanju i vidjevši što se događa s ugljikom u tlu, povezanost promjene postupaka poljoprivredne prakse na farmi i potencijala ekonomske koristi postala je znatno jasnija.

Poljoprivrednici i drugi profesionalci mogu koristiti program za slične vježbe. Usporedbom različitih scenarija proizvodnje usjeva brzo će se prepoznati oni postupci koji u najvećoj mjeri omogućuju smanjenje koncentracije stakleničkih plinova. Oni koji nisu direktno povezani s poljoprivredom saznat će kako dobra poljoprivredna praksa pozitivno djeluje na okoliš.
 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA