APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Nanotehnologija u pakiranju hrane
Nanotehnologija u pakiranju hrane
Primjena nanotehnologije u pakiranju može smanjiti ogromne količine hrane koja se baca u Ujedinjenom Kraljevstvu, utvrđeno je na seminaru održanom ovih dana u Londonu

Ovaj događaj na temu otpada hrane i ambalaže organizirao je The Westminster Food & Nutrtion Forum, a na seminaru su sve zainteresirane strane, uključujući vladine institucije, poslovne organizacije, sveučilišta i nevladine organizacije, zajednički rapravljale o tome, što učiniti kako bi se smanjila količina od 8.3 milijuna tona hrane u vrijednosti od 12 milijardi funti, koju potrošači bacaju svake godine.

Prema riječima dr Kathy Groves s Leatherhead Food Research-a, primjena nanotehnologije, na primjer slojevitih silikata, može stvoriti veliku razliku uslijed toga što ambalaža postaje lakša, jača, a poželjnu kvalitetu hrane održava tijekom duljeg razdoblja.

Ostali atributi zbog kojih Groves smatra da će nanotehnologija poboljšati kvalitetu ambalaže uključuju bržu razgradivost,  filtriranje alergena i slobodnih radikala, te higijensko omatanje. Već se u ovom trenutku u proizvodnji nalaze inteligentni senzori koji pokazuju da se sadržaj pokvario.
Dr. Alan Smith, konzultant AZ-Tech-a naglasio je da se nanotehnologija već primjenjuje u mnogim potrošačkim aplikacijama, kao na primjer u automobilskoj industriji. Kao primjer naveo je suradnju Nanocor-Mitsubishi vezanu uz nanomaterijale u funkciji plinske barijere u pivskim bocama.
Odgovarajući na pitanja o sigurnosti nanotehnologije, Smith je rekao da postoje brojni primjeri nanostruktura u prirodi kojima su ljudi izloženi bez ikakvih nepovoljnih učinaka. Groves je istaknula kako testiranja koja vlada UK provodi na nanotech-ambalaži nisu pokazala otpuštanja nanočestica, uklopljenih u polimerni sustav.
Mogućnost recikliranja također je bilo jedno od pitanja, na što je Smith odgovorio da se slojeviti silikati koriste u tako malim količinama da ne predstavljaju problem u postupku recikliranja. Groves je napomenula da situacija s nano-škrobom i nano-celulozom još nije potpuno jasna, te da su potrebna daljnja istraživanja.
Ključ rasta primjene nanotehnologije u pakiranju prema Groves bit će smanjenje proizvodnih troškova i povećana raspoloživost materijala.
Seminar je obuhvatio široko područje koje je osim pakiranja uključivalo i edukaciju potrošača, anaerobnu razgradnju biljaka za kompostiranje i smanjenje otpada u lancu opskrbe do krajnjeg potrošača.

Objavljeno: 1. srpnja 2010.
 Pripremila: Katrin Gnjidić suradnica za nitrate pri PO VSŽ

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA